Healing love
 • Genre: Melodrama
 • Year: 2004
 • Number of series: 190 episodes
 • Premiere: January 10, 2005

Healing love

Alexey Samoilov is the youngest son in the family, a cadet sailor, who will graduate soon. He is the apple of his parents’ eye. Alexey is talented, he has many friends, close people love him. The young man himself adores beautiful Katya Buravina, who reciprocates his affection. So today, young people should get married. Everything is ready for the wedding, costumes are sewn, the hall in the restaurant is ordered… But the older brother of Alyosha, Kostya, intervenes in the events…

 • Director: Bata Nedich, Vladimir Doshchuk, Sergey Aleshechkin
 • Producer: Valentin Opalev
 • Operator: Valery Rozhko, Denis Chernyshev, Nikolai Smolyankin
 • In the roles: Natalia Rogoza, Denis Kharitonov, Alexandra Afanasyev-Shevchuk, Kirill Burdikhin, Antonina Venediktova, Vladimir Goryansky, Angelica Volskaya, Oleg Maslennikov, Valentina Talyzina, Valentin Shestopalov, Amalia Mordvinova, Alexey Agopyan, Alexey Buldakov, Emanuel Vitorgan, Boris Nevzorov, Valentin Smirnitsky, Irina Shevchuk, Aristarkh Livanov, Victor Stepanov, Andrey Chernyshov, Vladimir Steklov, Evgenia Burdikhina, Andrey Valensky, Inna Vashchenko, Vadim Gorkutsenko, Elena Zatolokina, Juliet Kalchenko
 • Scriptwriter: Natalia Averina, Anastasia Volkova, Alena Golovash, Elena Laskareva, Elena Romanenko, Sergey Stepanov, Oleg Tomashevsky, Polina Gudieva, Olesya Aleshina, Dmitry Shcherbakov
 • Composer: Evgeny Zaitsev
 • Painter: Vladimir Pavlyukh
Other projects