Saint Valentine’s day
 • Genre: Melodrama
 • Year: 2019
 • Number of series: 4 episodes
 • Premiere: February 15, 2020 (TRK Ukraine)

Saint Valentine’s day

Quite by chance, Lena saw her husband with another woman. It would seem that the marriage has come to the end, but on Valentine’s Day the life of the heroine changes radically because Lena found the strength to believe in herself and in the existence of true love…

 • Director: Alexander Mokhov
 • Producer: Valentin Opalev
 • Operator: Andrei Shkir
 • In the roles: Alla Yuganova, Alexey Zubkov, Inga Oboldina, Anatoly Rudenko, Yulia Agafonova, Alexander Mokhov, Natalya Dolya, Lyubava Berlo, Elena Miroshnichenko, Igor Rubashkin, Elena Stefanskaya, Elena Khokhlatkina, Ksenia Nikolaeva, Alexander Danilchenko, Sergei Kalantay, Stanislav Shchekin, Yuri Vysotsky, Zaza Chanturia, Olga Karpova, Vladimir Goncharov, Olga Kiyashko, Konstantin Danilyuk, Ekaterina Kozlova, Oksana Kolyadenko, Regina Bystryakova and others.
 • Scriptwriter: Karine Foliyants
 • Composer: Nazar Vachevsky, Dmitry Kalchenko, Sergey Rozhkov
 • Painter: Vitaliy Shamatienko
Other projects